• ZORG VOOR
  EEN VEILIGE TOEKOMST

 • MAAK KINDERMISHANDELING
  BESPREEKBAAR

 • KINDEREN
  WILLEN PRATEN

 • ZORG VOOR
  EEN VEILIGE TOEKOMST

 • MAAK KINDER-
  MISHANDELING
  BESPREEKBAAR

 • KINDEREN
  WILLEN PRATEN

Kindermishandeling is een van de grootste geweldsproblemen in Nederland. Jaarlijks worden meer dan 119.000 kinderen blootgesteld aan kindermishandeling. Elke school heeft te maken met de gevolgen van dit probleem: een hogere werkdruk en emotionele belasting bij leerkrachten, en voor kinderen dreigt een achterstand en/of stagnatie in de algemene en sociaal emotionele ontwikkeling. Het mag duidelijk zijn dat het van groot belang is om dit probleem in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Stichting Groei Veilig helpt o.a. leerkrachten en pedagogisch medewerkers kindermishandeling te signaleren en preventief te handelen!

Stichting Groei Veilig

“Waarom wordt er bij kindermishandeling vooral vóór en óver jonge kinderen gepraat, maar niet mét die jonge kinderen?”

Met die vraag in het achterhoofd is Stichting Groei Veilig opgericht. Het directe doel van de stichting: kindermishandeling preventief inzichtelijk en bespreekbaar maken, om het in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Het onderwerp blijft vaak onbesproken. Om dat te veranderen, heeft de stichting ‘Schildje’ ontwikkeld, voor en door professionals. Met Schildje kunnen leerkrachten en pedagogisch medewerkers preventief handelen door een bewezen, luchtige en laagdrempelige lesmethode. De stichting leert de beroepskracht te handelen door actief te betrekken.

Het bieden van educatie op basis van onderzoek

Taboe doorbreken, alles is bespreekbaar

Kindermishandeling bespreekbaar maken

Persoonlijke trainingen, seminars & webinars

Gedegen onderzoek naar veilig opgroeien

Schildje

Schildje is een lieve en toegankelijke schildpad die zijn eigen ervaringen deelt. Hij leert kinderen tussen de 3 en de 6 jaar door middel van interactieve educatie dat ze kunnen, mogen en moeten praten over kindermishandeling. Anderzijds worden door middel van een praktische tools (en een gepersonaliseerde training vooraf) de juiste middelen aangeboden voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

 • KINDERMISHANDELING SIGNALEREN

  met behulp van de beroepskracht

 • EEN LAAGDREMPELIGE LESMETHODE

  Schildje, luchtig en toegankelijk

 • LEERT BEROEPSKRACHTEN TE HANDELEN

  door kinderen actief te betrekken

  Neem via onderstaand formulier contact op voor meer informatie of andere zaken

  Neem direct contact op

  Zorgen over een kind?

  Iedereen die zich zorgen maakt over een kind kan (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar, of gebruik maken van de chatfunctie). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur of chatten) ook is de app Care-free bruikbaar voor kinderen >10 jaar.

  Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld het stappenplan waarin staat hoe omgegaan moet worden met signalen en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk ook op www.zorgenomeenkind.nl